Stöd och matchning

Hos oss på Individ & Företagstjänst får du en personlig handledare/coach som hjälper dig med företagskontakter, jobbsökning och information om utbildningar.

Vårt arbetssätt
Våra insatser avgörs av dina behov. Vid vårt första möte gör vi tillsammans en gemensam planering för ditt arbete under tiden hos oss. Vi presenterar ett ”smörgåsbord” av aktiviteter som du i samråd med oss väljer från. Vissa aktiviteter kan du arbeta med själv och vissa aktiviteter genomförs i grupp. Alla aktiviteter vi erbjuder har en tydlig koppling till arbetslivet och din situation som arbetssökande. Hos oss får du en arbetsplats som ger dig tid att fokusera på din jobbsökning med stöd och handledning från oss.

I planeringen av arbetsplatsförlagda aktiviteter är det dina personliga förutsättningar (kunskap, erfarenhet, intresse, hälsa etc.) som ligger till grund för valet av arbetsplats och arbetsuppgift. Tillsammans med din personliga jobbcoach gör du ett studiebesök och träffar arbetsgivaren innan beslut tas. Under praktikperioden ansvarar Individ & Företagstjänst för en tät uppföljningskontakt med både dig och arbetsgivaren för att på ett smidigt sätt lösa eventuella frågor och bidra till en snabbare väg till anställning. Vår målsättning är att fungera som ett värdefullt och professionellt stöd på vägen mot ett arbete och det är viktigt för oss att både du som vår deltagare och arbetsgivare uppfattar oss som kunniga och sakliga. Ett gott samarbetet mellan vår personal och våra deltagare ser vi som en förutsättning för att nå önskat resultat.

Arbetsgivarkontakter
Vi har etablerade arbetsgivarkontakter inom de flesta yrkesbranscher men det är dina önskemål och förutsättningar som avgör arbetsfältet. Geografiskt arbetar vi framför allt i Karlstad med kranskommuner men hela Värmland och angränsande län är vårt arbetsområde. Vi riktar oss främst till små och medelstora privata företag där de personalstrategiska besluten fattas i det lokala företaget på orten.  Myndigheter och andra stora arbetsorganisationer kontaktar vi utifrån dina önskemål.  

Personalresurser
I personalgruppen finns tre handledare, en datahandledare och en studie- och yrkesvägledare som alla jobbar med olika former av service för våra deltagare. Personalen är välutbildad och har olika erfarenheter från arbetslivet och inte minst en bred erfarenhet av arbetsgivarkontakter. Individ & Företagstjänst är en platt organisation med korta beslutsvägar och stort personligt ansvar hos medarbetarna. Vi jobbar prestigelöst och lösningsfokuserat sida vid sida med våra deltagare. En mycket viktig del i vår verksamhetsidé är att våra kunder ska uppfatta oss som seriösa, kvalitetsinriktade och resultatfokuserade. Våra deltagare ska känna sig välkomna och få den individuella hjälp och service som vi kommit överens om. Vår personal finns tillgänglig för kontakt alla vardagar mellan 08.00 – 17.00.

Tjänsten Stöd och Matchning vänder sig till personer anmälda på Arbetsförmedlingen. För att få veta om du kan erbjudas tjänsten behöver du kontakta din arbetsförmedlare.

Välkommen!