Information till dig som är arbetssökande

Som handledare och jobbcoach på Individ & Företagstjänst vet vi vår roll. Vårt fokus ligger på dig som individ, dina behov och önskemål om arbete och egen försörjning. Tillsammans med dig arbetar vi lösningsinriktat mot målet lönearbete. Vi arbetar med måluppfyllelse på både kort och lång sikt och lägger upp arbetet i två steg. Första steget är att utifrån din kompetensprofil och yrkesintresse hjälpa dig att öppna dörrar till arbetslivet genom lämpligt arbete eller arbetspraktikplats. Har du tankar på utbildning kan vi hjälpa dig med studie- och yrkesvägledning och utbildningsplaneringen.

Vi letar ”dolda” jobb, dvs. jobb som finns lediga men av någon anledning inte utannonserats. I våra kontakter med arbetsgivare tas också praktikplatser fram, ofta som ett första steg i en kommande rekrytering. Vi erbjuder arbetsgivare hjälp med matchning (urval) i samband med nyanställning. Om det råder tveksamhet om personlig lämplighet eller yrkeskompetens erbjuder vi både den sökande och arbetsgivaren möjligheten till en praktikperiod som ett underlag före beslut.

Tillsammans med dig söker vi nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad och vi utgår från de kunskaper och erfarenheter du har idag.

Välkommen till oss med frågor!

 

För dig som är anmäld på Arbetsförmedlingen kan vi erbjuda våra tjänster i uppdraget Stöd och Matchning, läs mer här.

För dig som anlitar oss som privatperson kan vi skräddarsy en planering utifrån dina specifika behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och prisförslag.