Tjänster till arbetsgivare

Framgångsrika organisationer har de bästa medarbetarna och utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Vi kan med våra tjänster vara en samarbetspartner i arbetet för en bättre lönsamhet och lägre personalomsättning. Organisationens behov avgör tjänsten.

Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Rekrytering

I samband med nyanställning kan du som arbetsgivare få hjälp av oss med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Läs mer här om vår rekryteringstjänst 

Rekrytering via arbetspraktik

Att rekrytera rätt person finns ingen hundraprocentigt säker metod för. Den säkraste metoden är att se personen i en konkret arbetssituation. Tack vare vårt samarbete med Arbetsförmedlingen har vi en unik möjlighet att erbjuda ert företag en tids arbetspraktik som ett första steg inför eventuell rekrytering.

Rehabilitering

Kostnaden för långtidssjukskriven personal är en tung post för företaget. Vi är med vår kompetens en samarbetspartner som ger vinst för både individen och företaget. Våra program bygger på personliga samtal, individuell handlingsplan och eventuell arbetsträning/arbetsprövning för bedömning av aktuell arbetsförmåga. Tillsammans planerar vi ett kortare eller längre rehabiliteringsprogram och vid behov kan vi med vårt kontaktnät bidra till ny väg in på arbetsmarknaden.

Omställningstjänst genom Trygghetsfonden TSL

Vi är leverantör av omställningstjänst genom TSL. När företaget står inför en personalförändring och har för avsikt att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist eller annan anledning uppstår ett behov av omställningsstöd. I individuella coachsamtal hjälper vi individen att utveckla sitt självförtroende genom att lyssna, ställa frågor och komma med alternativa lösningar. Tillsammans med individen skräddarsyr vi en personlig handlingsplan inför ny sysselsättning. Vi arbetar både med enskilda individer och med gruppverksamhet.

Övriga tjänster

  • löneadministration för det lilla företaget
  • rådgivning i arbetsrättsliga frågor
  • upprättande av anställningsavtal
  • upprättande av befattningsbeskrivningar