Information för Arbetsförmedlingen

Individ & Företagstjänst har de senaste åren arbetat som kompletterande aktör på olika orter i Värmland och drivit egna ESF-projekt i östra Värmland. I alla våra uppdrag har vi gjort oss kända som ett företag med mycket stort fokus på att hjälpa våra deltagare till arbete och egen försörjning. Vi ser med stolthet på vårt resultat de senaste åren. Siffrorna visar att vi har lyckats erbjuda en praktikplats till 82 procent av våra deltagare varav hälften har resulterat i anställningar.

Det huvudsakliga innehållet i vårt dagliga arbete är:

  • motivationshöjande insatser
  • att öka individens medvetenhet om egna tanke- och beteendemönster i samband med jobbsökning
  • stöttning och handledning i syfte att stärka den individuella jobbsökningen
  • anskaffning och uppföljning av praktikplatser
  • arbetsgivarkontakter och matchning mot jobb
  • att vara en samarbetspartner för både sökande och arbetsgivare i samband med anställning

För oss är det viktigt att ha en god dialog med uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen och vi strävar alltid efter att hitta lösningar för individens behov.