• Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array

 

Individ & Företagstjänst har haft förmånen att arbeta med uppdraget Stöd och Matchning med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare. Vårt uppdrag har varit att hjälpa våra deltagare till jobb eller studier. Vi har arbetat med uppdraget sedan det startade i december 2014 och vårt genomsnittliga arbetsresultat har varit 60- 65% vilket innebär att av 10 personer har 6-7 gått vidare till nya jobb eller studiesatsningar. Vi har lagt stor del av vår arbetstid på att söka praktikplatser och så kallade dolda jobb för våra deltagare och samarbetat med arbetsgivare inom alla yrkesområden i Värmland.

I slutet på februari meddelade Arbetsförmedlingen i Karlstad att de omprioriterat i sina aktiviteter och inte kommer att köpa tjänsten Stöd och matchning på oviss tid framöver. Detta innebär att Individ & Företagstjänst nu successivt avvecklar verksamheten.  

Det har varit ett mycket stimulerande och roligt arbete med uppdraget och vi är naturligtvis jätteglada över att ha haft förmånen att få hjälpa så många personer till nya jobb och studiesatsningar. Vi tackar alla deltagare och alla arbetsgivare för det goda samarbetet och alla goda resultat vi tagit fram tillsammans. 

Nu arbetar vi naturligtvis med glädje vidare med de deltagare som fortfarande är inskrivna hos oss. Vi har många pågående arbetsgivarkontakter som vi hoppas och tror kommer att leda till flera nya jobb för våra deltagare inom kort. Vi kommer att fortsätta jobba ända in i kaklet!  :-D

 

Klicka här för att läsa vad några av våra deltagare tycker om oss!